phan-mem-giat-la
Khó khăn khi DN/cửa hàng áp dụng công cụ thủ công để quản lý DV giặt là:

– Khó khăn trong việc quản lý nhận – lưu kho – trả hàng hoá của KH: Chậm, sai sót, thiếu chuyên nghiệp
– Khó khăn trong việc quản lý tiền: Đặt cọc, thanh toán…
– Khó khăn trong quản lý thông tin khách hàng: Tên, Địa chỉ, Điện thoại, CMTND, chiết khấu…
– Khó khăn trong việc quản lý mặt hàng: Mã, Tên, Giá dịch vụ, Ảnh…
– Khó khăn trong việc quản lý chi tiết yêu cầu của KH như: Giao hàng tận nhà, giao hàng tại DN, giặt/là khô, ướt …
– Khó khăn trong việc tính toán hiệu quả: Kết quả kinh doanh (lãi/lỗ) của DN, doanh thu theo ca – ngày làm việc…
– Khó khăn trong quản lý dữ liệu, thông tin: Không bảo mật, thất thoát, sai sót, chậm, rời rạc…
– Khó khăn trong quá trình hợp nhất dữ liệu: Giữa các cửa hàng giặt là với VP chính nếu DN có nhiều cửa hàng hoạt động dịch vụ này

Quản lý dịch vụ giặt là hiệu quả luôn làm đau đầu chủ doanh nghiệp

PHẦN MỀM GL quản lý những gì?
1.   Quản trị giao dịch nhận hàng 2.   Quản trị thu – chi
3.   Quản trị giao dịch nhập kho 4.   Báo cáo phụ vụ quản lý
5.   Quản trị giao dịch trả hàng 6.   Quản trị hệ thống

Sử dụng phần mềm quản lý chuyên ngành được coi là giải pháp cứu cánh

PHẦN MỀM GL những ưu điểm gì?

1. Giải pháp chuyên nghiệp dành riêng cho đặc thù ngành dịch vụ giặt là
2. Thiết kế hướng tới người dùng, dễ sử dụng, tự động hoá giao dịch mức tối đa
3. Là một giải pháp mở cho mô hình DN có 01 điểm hoặc nhiều điểm,
4. Quản lý tổng thể tự động theo quy trình công việc đầu vào – xử lý – đầu ra
5. Báo cáo quản trị đa dạng, phong phú, truy xuất thông tin khoa học, hiệu quả
6. Công nghệ hiện đại: Bảo mật, an toàn, ổn định, xử lý dữ liệu lớn – nhanh…

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: 0986 222032