Mặt hàng được báo cáo rõ ràng chi tiết từng đơn vị - phần mềm quản lý siêu thị,phụ kiện (nhiều đơn vị, nhiều mã vạch/ 1 mặt hàng), từng size màu (phần mềm bán hàng shop thời trang),... từng trọng lượng bao bì số lượng (thực phẩm).

 
 

 
 
 
- Quản lý lô nhập hàng xuất hàng, hạn sử dụng, hạn bảo hành, ...
- Tự động báo mặt hàng hết và nợ quá hạn.
- Hỗ trợ cài đặt không cho phép xuất bán hàng âm kể cả số lượng hàng đã được đặt trước.
- Giám sát phân quyền mạnh mẽ chi tiết từng chức năng cho từng nhân viên.
- Báo cáo động xem bất kì thời gian nào, nhập/xuất ra excel...
 
Phần mềm có một số chức năng chính sau:
 
STT
CN
 
NỘI DUNG
1
Đặc tính
- Phần mềm viết 100% bằng tiếng Việt với giao diện thân thiện với người sử dụng.
- Hệ thống được thiết kế chạy trên mạng LAN(offline), WAN(online)
- Thực hiện các quá trình nhập xuất hàng qua máy đọc mã vạch, tên hàng, serial.
- Dễ sử dụng (mất khoảng 01 ngày đào tạo đối với người chưa biết sử dụng máy vi tính và 5' đối với người thạo máy tính).
2
Quản lý danh mục hàng hoá
- Tạo mã hàng tự động cho từng mặt hàng theo từng nhóm.
- Cho phép một mã hàng hoá có thể có nhiều mã vạch (mỗi mã vạch có thể tương ứng 1 đơn vị bán - tránh nhầm lẫn khi bán hàng, nhập hàng).
- Cho phép thiết lập, thêm mới không giới hạn nhóm hàng.
- Cho phép một mặt hàng có nhiều đơn vị tính khác nhau và hệ số quy đổi giữa các đơn vị (cho phép nhập/xuất một hàng hoá sử dụng nhiều loại đơn vị).
- Tạo màu sắc kích thước cho mặt hàng.
3
Quản lý danh mục Khách hàng, nhà cung cấp
-  Khai báo danh sách khách hàng – nhà cung cấp theo nhóm
-  Nhập xuất theo khách hàng – nhà cung cấp
- Thuận tiện theo dõi công nợ theo từng khách hàng- nhà cung cấp( báo cáo tổng hợp và chi tiết công nợ khách hàng – nhà cung cấp)
-   Cảnh báo nợ quá hạn khi bán, mua chưa thanh toán. 
4
Quản lý chương trình trợ giúp bán hàng 
- Chương trình thẻ mua sắm: tạo thẻ mua sắm có các trị giá và hạn sử dụng để tặng, bán cho khách hàng.
- Chương trình thẻ chiết khấu tính điểm: tạo các loại thẻ chiết khấu tính điểm tích luỹ dựa trên tổng giá trị mua hàng của khách hàng.
- Chương trình khuyến mại giảm giá: lập các chương trình khuyến mại giảm giá cho một số hoặc nhiều mặt hàng trong một khoảng thời gian (từ ngày_đến ngày hoặc từ giờ_đến giờ) theo đó chương trình sẽ tự động giảm giá và trở lại giá cũ tại các thời điểm đã mặc định.. 
- Hàng tặng hàng: giúp lập nhanh các chương trình khuyến mại bán combo hàng được nhà cung cấp tặng hay mặt hàng tồn kho lâu ngày muốn đẩy kho.
5
Phân hệ mua hàng
- Phiếu nhập hàng, đơn đặt hàng.
- Phiếu trả hàng nhà cung cấp
- Báo cáo mua hàng (bảng kê tổng hợp hàng mua theo nhóm, bảng kê tổng hợp nhập hàng,…tồn kho, theo dõi hàng tồn trong bao lâu(1tháng,2tháng,...).
- Báo cáo chi tiết của mặt hàng tồn nhập xuất theo khoảng thời gian....
6
Phân hệ bán hàng
- Bán buôn:
+) Lập bảng giá hàng bán (cho phép thêm mới nhiều loại bảng giá khác nhau)
+) Phiếu xuất kho
+) Phiếu nhập lại hàng trả từ khách hàng
+) Báo cáo bán hàng: Bảng kê tổng hợp bán hàng theo nhóm, bảng kê tổng hợp hàng bán ra, bảng kê chi tiết hàng bán ra, bảng tổng hợp phát sinh công nợ,
+) Báo cáo và kết chuyển: Chuyển công nợ sang năm sau, danh mục khách hàng, công nợ đầu kỳ khách hàng,
- Bán lẻ:
+) Khai báo: Các loại thẻ mua sắm, thẻ chiết khấu cộng điểm
+) Lập phiếu bán lẻ và thực hiện giao dịch bán lẻ qua mã vạch
+) Lập phiếu nhập lại bán lẻ và thực hiện nhập lại qua mã vạch
+) Bảng kê bán lẻ theo mặt hàng, theo thuế suất
+) Báo cáo: Doanh thu theo mặt hàng, doanh thu theo thu ngânbáo cáo điểm tích luỹ theo từng khách hàng,..
+) Bán hàng theo mã vạch cân điện tử.(tích hợp cân điện tử)
+) Hiển thị đơn giá, thanh toán... ra màn hình phụ - customer display...
7
Phân hệ thu/chi tiền
-  Phiếu thu tiền mặt;
- Phiếu chi tiền mặt;
- Báo cáo thu chi: sổ tổng hợp công nợ (Quản lý công nợ của khách hàng và nhà cung cấp) 
-  Báo cáo sổ quỹ tiền mặt tại thời điểm giúp kiểm soát tiền thực tế.
-  Chốt tiền nhiên viên bán hàng giúp kiểm được lượng tiền chênh lệch do nhân viên gian lận hoặc sai sót.
8
Phân hệ kho
- Kiểm kê hàng tồn tại thời điểm (nhập số lượng thực tế vào phần mềm (có thể dùng máy kiểm kho)> phần mềm tính chênh lệch với số lượng trong hệ thống >phần mềm sẽ tự động đưa số liệu nhập xuất điều chỉnh chênh lệch đó theo đúng số lượng thực tế).
- Lập phiếu chuyển kho có thể chia kho như 1 đơn vị trung gian nhận hàng, giao hàng.
- In mã vạch cho hàng hoá.
- Báo cáo: bảng kê tổng hợp chuyển kho, bảng kê xuất nhập tồn kho, thẻ kho.
- Khai báo và kết chuyển: tính giá vốn, chốt khóa dữ liệu hệ thống không cho thêm, sửa, xóa, nhập kho,…
9
Quản lý hạn sử dụng
- Quản lý chi tiết hạn sử dụng của từng lô hàng nhập về
- Cảnh báo trước ngày hết hạn sử dụng cho quý khách.
- Quản lý xuất nhập tồn
- Quản lý chi tiết nhập hàng
- Quản lý tổng hợp nhập hàng
- Quản lý chi tiết xuất hàng
- Quản lý tổng hợp xuất
- Quản lý xuất nhập tồn
- Thẻ kho
10
Phân quyền truy cập
- Quản lý và phân quyền sử dụng (các phân hệ, các chức năng) cho từng nhân viên.
 
 
Hãy liên hệ để được tư vấn theo từng ngành hàng qua hotline: 0986 222 032